Løgumkloster Kirke og Sogn

Højmesse v. Heine Holmgaard

30/01 2022 kl. 10:30

4. søndag efter helligtrekonger Jesus Walks on the Sea - Gustave Dore

Salmer:
 
557 Her vil ties, her vil bies
24 En vej eller anden
448 Fyldt af glæde
645 Stille er min sjæl til Gud

36 Befal du dine veje
438 Hellig, hellig, hellig er Herren
439 O du Guds Lam! med korsets skam
658 Når jeg er træt
 
Prædikentekst:
Straks efter nødte Jesus disciplene til at gå om bord i båden og tage i forvejen over til den anden bred, mens han selv sendte skarerne bort. Da han havde sendt skarerne bort, gik han ene op på bjerget for at bede. Og da det var blevet aften, var han alene dér. Båden var allerede mange stadier fra land og kæmpede med bølgerne, for vinden var imod. Men i den fjerde nattevagt kom han til dem, gående på søen. Da disciplene så ham gå på søen, blev de skrækslagne og sagde: »Det er et spøgelse,« og de skreg af frygt. Og straks talte Jesus til dem og sagde: »Vær frimodige, det er mig, frygt ikke!« Men Peter sagde til ham: »Herre, er det dig, så befal mig at komme ud til dig på vandet.« Han sagde: »Kom!« Peter trådte ud af båden og gik på vandet hen til Jesus. Men da han så den stærke storm, blev han bange, og han begyndte at synke og råbte: »Herre, frels mig!« Straks rakte Jesus hånden ud, greb fat i ham og sagde: »Du lidettroende, hvorfor tvivlede du?« Da de kom op i båden, lagde vinden sig. Og mændene i båden kastede sig ned for ham og sagde: »Sandelig, du er Guds søn.« Matt 14,22-33 Matthæusevangeliet 14,22-33

Indsamling: KFUM's Sociale Arbejde