Løgumkloster Kirke og Sogn

Interiørprojekt

  

Løgumkloster – interiørprojektet

Af arkitekt Jørgen Overby, Gram

 

Regeringsbygmester Eggeling, Tønder, forestod kirkens restaurering fra 1913 til genforeningen, hvorefter Harald Lønborg-Jensen overtog arbejdet, som blev afsluttet i 1926 med en nyindrettet kirke.

Lønborg-Jensen var, som det var udbredt i datiden, inspireret af renæssancens kirkeinventar. Resultatet blev at bl.a. bænkene virker tunge og fremmedartede for kirken som de fremstår i bejdset fyr.

Næsten et århundredes slid har givet Lønborg-Jensens inventar en forsonende patina, men bænkene er desværre også meget ukomfortable, og det bør overordnet bemærkes at inventaret ikke klæder kirkens raffinerede arkitektur.

Kirkerummet besidder en sjælden klassisk skønhed og anses som et af Danmarks smukkeste kirkerum fra Valdemarstiden. I dette pragtrum findes også bevaret væsentlige middelalderlige inventarstykker. Munkestolene, er fremragende originalt inventar, der sammen med triumfbuekrucifixet, relikvieskabet, celebrantstolen og den tilkomne sengotiske altertavle, bidrager til forståelsen af kirkens oprindelige indret­ning og arkitektur.

I interiørprojekt tilstræbes det derfor at skabe sammenhæng og helhed i oplevelsen af kirkerum­met. Som udgangspunkt nedtages Lønborg-Jensens inventar og erstattes af nye kirkebænke, stole og knæfald. Dette nye inventar udføres i den lyse danske eg, og knyt­ter sig således materialemæssigt til kirkens fine middelalderlige inventar i eg.

Indretning, placering og formgivning tilstræbes en klar underordnet funktion i kirkerummet, og således plac­eres det nye stoleværk på nye lavere og regulerede plankegulve. Herved skabes en klar visuel ro, idet møble­mentet fremstår som en sammenhængende flade i det høje kirkerum (der i øvrigt oprindeligt var umøbleret).

Bænkene udformes med god siddekomfort. Gulvene, under bænkene udføres også i den lyse danske eg som to rektangulære flader, adskilt af processionsgan­gen. Gulvfladerne vil sammen med bænke og stole således også fremover være klangbund i kirkeskibets gode akustik.

I kirkens længdeakse skabes sammenhæng ved at koble stoleværkets nye formgivning til en ny udformning af knæfaldet. Knæfaldet, der også stammer fra Lønborg-Jensens indretning, fornyes i en forenklet smedejernskonstruktion og med et håndløb i eg.

I detailudformningen af kirkebænkene såvel som knæfaldet understreges konstruktive samlinger og detaljer­inger bl.a. med en bladguldbelægning, netop for at fremhæve det nye inventars klare kvalitative sammenhæng med kirkens middelalderlige inventar. Såvel bænke som knæfald forsynes med hynder af naturfarvet kernelæder.

En anden væsentlig fornyelse er en ændring af de afskærmningsvægge, der i dag aflukker side- skibenes øst kapeller. De meget høje afskærmningsvægge afskærer både dagslysindfaldet fra øst til sideskibene samt indsigten fra sideskibene til sidekapellerne.

Der udføres derfor nye, betydeligt lavere panelplankevægge i eg. Panelvæggene skal forhindre indsyn, men samtidigt tillade lysindfaldet fra sidekapellernes øst vinduer. I detaljeringen udformes væggene i slægtskab med den bevarede middelalderlige revledør til klostergangen.

Til komplettering af inventaret designes en ny kirkestol. Stolen udføres i eg og med stilistisk sammenhæng med de nye bænke. Stolene der skal kunne indgå i ekstraordinære opstillinger i kirkens brug udføres stabelbar. Stolen er enkelt, stram og strunk med inspiration i klassiske pindestole/kirkestole

Kirkens orgel renses og udbygges. I denne sammenhæng fremrykkes det senmiddelalderlige pulpitur, og der etableres en ny adgang til pulpituret via en kvartsvingstrappe i eg i sideskibets nordvest hjørne.

Lyssætningen af kirken skal understøtte de mange former for kirkelige handlinger der foregår i kirkerummet, men også fremhæve kirkens unikke teglstensarkitektur. Herudover skal lyssætningen respektere og komplet­tere dagslysindfaldet – og bidrage med et godt arbejdslys.

I kirkens skib ophænges således tre ringkroner.  Kronerne forsynes med IRC lyskilder og er i deres udformning inspireret af middelalderlige for­billeder. Udføres i messing, der forsølves, og kronerne vil således også reflektere dagslyset på sublim måde.

Til bænkegavlene udføres også forsølvede lysholdere. Anvendelsen af sølv i lysekronerne samt bænkestagerne vil sammen med den forfinede snedkermæssige udførelse af inventaret skabe et nutidigt slægtskab og en kobling til middelalderens farvede og gyldne inventar.

Andre tiltag.

Interiørprojektet omfatter også nødvendige murværksreparationer samt ny kalkning af kirkens hvælv, der fungerer som lysreflektorer.

Kirkens varmeanlæg udgøres af rørfremføringer og støbejernsradiatorer fra restaureringen i 1926. Anlægget er udtjent og fornys.

På tiden arbejdes der yderligere med at skabe niveaufri adgang til kirkerummet. Dødeporten mod nord er nemlig også et resultat af Lønborg-Jensens restaurering. Gamle fotos viser en adgangssituation uden trin og ”snuble-tærskel”.

Den store fornyelse af inventar og belysning m.m. bekostes af A.P. Møller Fonden; orgeludbygningen af Augustinusfonden.

Se plancher her!

 

Perspektivlk Nyt

Status for byggearbejder
Læs mere her
Om kirkebladet
Info om uddeling af kirkebladet og adgang til tidligere numre i Pdf-form
Plancher
Læs Plancherne her