Løgumkloster Kirke og Sogn

Danmarks Kirker

Nationalmuseet

 

Velkommen til Danmarks Kirker - det store, grundlæggende bogværk om de danske kirker.

I de mange bøger kan du læse om kirkerne, deres kalkmalerier, inventar og gravminder.

For tiden arbejder Nationalmuseet med kirker på Fyn og i Jylland - indtil videre har de undersøgt og beskrevet ca. to tredjedele af alle landets kirker. 

 

L Ø G U M K L O S T E R K I R K E
L Ø G U M K L O S T E R F L Æ K K E

Cistercienserklostret i Løgum havde som flere andre klostre af denne orden sin oprindelse i et benedictinerkloster. Et sådant fandtes i 1100-tallet i Seem sogn øst for Ribe, der muligvis rummede både munke og nonner; imidlertid lod biskop Radulf af Ribe det reformere ved munke fra det af ærkebiskop Eskil grundlagte cistercienserkloster i Herrisvad (af Citeauxlinjen) — en reform der tilligemed overdragelsen til klostret af bispegodset i Seem og Løgum sogne synes at have været en af forudsætningerne for ærkebispens vielse af den skismatiske biskop.
Under Radulfs efterfølger Stefan, der havde været abbed i Herrisvad, foretoges 1173 flytningen til Løgum, »Locus Dei« (Guds sted), hvor allerede benedictinerne havde haft besiddelser (sml. Nørre-Løgum i Tønder-Højer-Lø). I de første år efter flytningen ramtes klostret af megen modgang, bl.a. brændte korsgangen — formodentlig en foreløbig træbygning — og bagerset, hvorved også klosterets privilegier og andre breve gik tabt.
Som tidligere kunde klosteret dog hente støtte hos Ribebisperne. I et brev, hvis datering ikke er overleveret, men som må sættes til ca. 1190—1204, og hvori ulykkerne i de første år opregnes, stadfæstede biskop Omer (1178—1204) de tidligere gaver, hvilket bekræftedes af ærkebiskop Absalon. 1206 stadfæstede pave Innocens I I I . klostrets besiddelser og privilegier. Det ældste kendte kongelige privilegium er Valdemar II. Sejrs brev fra 1212, der fritog klostrets bønder i Løgum sogn for kongens »ret og tjeneste«.

 

Fortsættes her

  

 

De Første Europæere
Arven efter cistercienserne i Løgumkloster, Danmark, og Pelplin, Polen
Kirkens historie
Få mere at vide om kirkens historie og arkitektur her...