Løgumkloster Kirke og Sogn

Rundgang i klostret

Plan2 

(A) Sakristiet

Jofru Maria Med Jesusbarnet 2

Gennem dør i kirkens søndre korsarm kommer man ind i sakristiet. I væggen her 7 nicher, hvor de hellige kar fra altrene har været opbevaret. På væggen ind til kirken: 2 billeder af maleren Jes Jessen, Aabenraa. De har været en del af en altertavle, som har stået i kirken fra 1799 – 1925.

I sakristiets vestlige del en Skulptur af Gud-Fader med krone. Rest af en såkaldt nådestol. Omkring 1400-25. I begyndelsen af 1900-tallet fandt man under kronen at relikviegemme med relikvie. I vestvæggens niche står en meget fin træskulptur af Maria med barnet. Ca. 1400-25.

(B) Biblioteket

Fra sakristiet gennem en lav dør til et bibliotek. På sydvæggen en fotostat i fuld størrelse af alterbordsforside fra højaltret i kirkens kor. Ca. 1325. 

Originalen findes i dag på Nationalmuseet. Kaldes også Mariatavlen. Et pragtfuldt kunstværk af udskåret og bemalet træ med sølv- og guldbelægning og med indlagte bjergkrystaller. Med Kristus som verdensdommer siddende på en regnbue (Midterfeltet) er Marias liv fremstillet i 12 felter. 

 Mariatavlen

 

I montre: Mindre samling af arkæologiske fund. Her meget instruktive plancher om Cistercienserordenen og Løgum Klosters historie. Se også plancherne i portgennemgangen efter trappen (Dagtrappen).

(C) Klostergangen

Glasgangen 2

Den meget lave dør ud i klostergangen. Opført i 1960-erne og 1970-erne. Her lå den gamle korsgang omkring klostergården. 

Man mener, tagkonstuktionen stort set er, som den var i middelalderen. Gangen har givet adgang til rummene i bygningerne, men har også været brugt til processioner. I nordgangen, som i dag fører til præstehøjskolen, en fornem begravelse, måske af en abbed. Markeret i gulvet ved særlig belægning. 

Nordgangen var klostrets "læsegang". Her samledes munkene hver aften inden dagens sidste tidebøn for at lytte til oplæsning af kirkefædrenes skrifter. Munkene sad på murede stenbænke op ad kirkemuren.

I væggen nord for biblioteket er indmuret en stor gravplade for Løgumklosterpræsten Paul Christian Zoêgas kone. "Herunder hviler dend hæderbaarne og dydædle Else Marie,… gift dend 25 Octobr Anno 1736 med Hr. Paul Christian Zoêga,… død i Herren d. 20 Octobr 1737…".

Den 24. juli 1737 fødte hun trillinger, hvoraf de to var dødfødte, og den tredje døde den 15. januar 1738.

(D) Kapitelsalen

Kapitelsal 2

Efter biblioteket følger Kapitelsalen med 4 søjler og 9 hvælvinger. Murede stenbænke langs alle vægge. Det fornemste rum efter kirken!

Restaureret med fin historisk og kunstnerisk respekt for det gamle rum. Flere murede grave fundet i gulvet, bl.a. graven for abbed Keld, abbed Niels og abbed Laurentius.

Hver morgen samledes munkene i dette rum for at få læst et kapitel af klosterreglerne. Heraf navnet Kapitelsal. Samværet sluttede med skriftemål og syndsbekendelser.

I dag benyttes Kapitelsalen til morgensang og små koncerter.

(E) Dormitoriet – Sovesalen

Korsfaestet

Fra klostergangen går man ad en velbevaret trappe, dagtrappen, op til munkenes sovesal. I begyndelsen et fællesrum, senere opdelt i enkeltceller.

Oven for trappen t.h. har der været et stort rum hen over munkesalen. Her var muligvis klostrets sygehus, infirmeriet. I den nordlige del af sovesalen er "Abbedens værelse", et lille overhvælvet rum (aflåst). 

På nordvæggen ind mod dette værelse et stort kraftfuldt krucifiks "Det korsfæstede menneske", skåret o. 1945 af kunstneren Astrid Noack. Skænket af Statens Kunstfond 1965 til ophæng netop i denne sal. Ved abbedens værelse fører en dør til "nattrappen". Kirken set fra denne trappe er et betagende syn. 

Klostersalen, som den i dag kaldes, anvendes som mødesal.

(F) Portgennemgangen

Portgennemgangen

Tilbage i klostergangen: dør til portgennemgangen ud til den nuværende kirkegård. I middelalderen var klosterhaven her. I denne ”port” uddelegerede prioren dagens arbejde til munkene, der sad på de murede bænke. Rummet fungerede også som undervisningslokale for munkene.

De to små rum t.v. har formentlig været priorens. Rummet længst inde under trappen har været fangehul for munke, der havde overtrådt klosterets regler.

Jerndøren på væggen har været dør til fangehullet.

Rummet t.h. i portgennemgangen er af nyere dato. Det ligger, hvor en del af munkesalen har været. Munkesalen, munkenes arbejds- og studiesal, varen treskibet hal med 8 søjler, der bar 3 x 5 hvælv. Bemærk markeringen af en søjle i gulvet!

I rummet udstilling af munkedragter (efterligninger fra 1973).

G) Varmeanlæg. 

Sydligst i klostergangen findes en afspærret nedgang til et varmeanlæg. Her tændte munkene ild under hvælvinger af kampesten. Den varme luft blev ledet gennem små kanaler i gulvet op i munkesalen ovenover. Munkene havde altså varme til deres stillesiddende arbejde der. Udgravet i 1961.

Gennem glasdøren fører gangen videre til Løgumkloster Refugium.

Mod syd på den anden side af engen ligger Løgumkloster Højskole.

 

Rundgang i kirken
Læs detaljer om kirken interiør og arkitektur her, og deltag i en rundgang i kirken.
Kirkens historie
Få mere at vide om kirkens historie og arkitektur her...