Løgumkloster Kirke og Sogn

Improvisationskoncert

Improvisationskoncert i Løgumkloster kirke 

 

Kunsten at improvisere har en lang tradition blandt organister. Både Bach og Mozart var kendt for deres fremragende evner til denne kunst. Tirsdag den 1. februar kl. 19.30 er der koncert i Løgumkloster kirke med en af nutidens mest kendte improvisatorer, den hollandske organist Sietze de Vries. Anledningen til dette fornemme besøg er, at der i de dage er en liturgikonference i byen for præster og organister. 

Sietze de Vries vil improvisere over kendte danske salmer, som publikum så vil synge. Det er altid ekstra fascinerende at høre dygtige improvisatorer, da musikken skabes i nuet. 

Sietze de Vries spiller koncerter over hele verden, og har et par gange tidligere gæstet Løgumkloster kirke. 

Der er fri entré.

 

 

Minikonfirmander

Mini-konfirmander tilbage igen
Vi glæder os til igen at kunne være sammen med de nye minikonfirmander i 3. klasserne fra Distriktsskolen og Friskolen på onsdage i foråret mellem kl. 14.15 - 15.45.
Start: Første gang er onsdag den 9. februar kl. 14.15 og otte gange frem. Nærmere invitation og beskrivelse af forløbet vil blive afleveret på skolerne i begyndelsen af januar.
Alle børn i 3. klasserne er velkomne. Undervisningen er gratis.
Sted: Undervisningen foregår i kirken og i konfirmandstuen, Storegade 7.
Børnene bliver hentet den første gang på skolerne.     

Tilmelding kan ske allerede nu, hos Kirke- kulturmedarbejder Birthe Moldt, på mail: kirkur@locusdei.dk

Vi glæder os til at se jer alle!

Referat fra menighedsrådet

Babysalmesang

Babysalmesang rykkes, så første gang i år bliver torsdag den 24. februar.
Vi glæder os rigtig meget til at se jer.
De bedste sanghilsner fra Karen og Maj-Britt

 

Babysalmesang er en lille pause fra hverdagens stress og jag - en pause i musikkens tegn. Og vi bruger ikke hvad som helst - vi bruger de gamle skønne salmer, der har rødder langt tilbage. Når vi har brugt en halv times tid på musik i den smukke kirkes rum, så samles vi i kapitelsalen, hvor vi sammen spiser lidt lækkert, fremtryllet af min søde hjælper Karen Brodersen. Her er der plads til hygge og snak om alt mellem himmel og jord.
Babysalmesang er for alle babyer fra ca. 2 måneder op til kravlealderen (typisk omkring 10 til 12 måneder) og mor/far eller måske bedstemor.
Det næste hold babysalmesang starter op torsdag den 20. januar kl. 10.00.
Hvert hold varer 8 torsdage.
Hvis det kunne være noget for dig, eller har du spørgsmål om babysalmesang, så kan jeg kontaktes på tlf. 22 45 99 10 eller på kirkesanger@locusdei.dk
Vi ses i kirken.
Maj-Britt Uhd

271854240 682571049782478 8386881228143362162 N

Løgumkloster Kirke søger ny kirketjener

En stilling som kirketjener ved Løgumkloster Kirke er ledig til besættelse pr. 1. marts 2022.

Stillingen er på 37 timer pr. uge.

Læs mere her!

Inventar i Løgumkloster Kirke

Inventar

Ny bog om Inventar i Løgumkloster Kirke er nu i handlen.
I bogen går forfatteren Niels T Sterum helt tæt på de enkelte dele af det meget velbevarede middelalderlige inventar, som stadig findes i kirken. Derudover omtales kalkmalerierne, og også det senere inventar, bl.a. døbefonten og prædikestolen, som kom til efter reformationen, bliver behandlet i bogen.
Teksten ledsages af mange fotos, som Løgumkloster Kirkes tidligere kirketjener, Povl Søndergaard, har taget i årenes løb.
Bogen er den oplagte julegaveidé til alle med interesse for Løgumkloster Kirke og dens historie.
Den kan købes i Løgumkloster Kirke, på Løgumkloster Refugium, Museet Holmen Løgumkloster, Løgumkloster Boghandel og i Bog og Idé Tønder.
Prisen er kr. 150,-.

 

Coronapas ved arrangementer!

De nuværende krav for folkekirken er som følger: Der er krav om coronapas ved menighedsarrangementer, gudstjenester og religiøse handlinger, herunder dåb, vielser og begravelser, medmindre det sikres, at der er 100 eller færre deltagere indendørs eller 1.000 eller færre deltagere udendørs.

I Løgumkloster Kirke skal man vise Coronapas ved alle kirkelige handlinger også ved under 100 deltagere!

EN BØN - i virussens tid

Grøn kirke

Løgumkloster Kirke er med i Grøn Kirke, som er et netværk af kirker, menigheder, skoler og organisationer i Danmark, der er registreret som grøn kirke eller grøn kirkelig organisation.

Løgumkloster Kirke er grøn kirke!

En grøn kirke er en kirke, der viser omtanke for Guds skaberværk gennem helt konkrete tiltag, der mindsker belastningen af klima og miljø.
Grøn Kirke samler og beskriver de initiativer, der blomstrer i dansk kirkeliv omkring miljø- og klimaudfordringerne. Vi giver også inspiration til, hvordan kirker, menigheder, organisationer, skoler og enkeltpersoner kan sætte klima og miljø på dagsordenen - både i den helt lavpraktiske hverdag og i kirkens liv f.eks. i gudstjenesten.

Læs mere om, hvordan man bliver grøn kirke her.

Plakat Løgumkloser Kirke

IMG 6368

Husk at besøge træet!!

Bibelmeditation

Den sidste torsdag i hver måned kl. 19.30-20.30
i Kapitelsalen, Løgumkloster Kirke.

I 2020: 30. januar, 27. februar, 26. marts, 30. april, 28. maj, 25. juni, 30. juli,
27. august, 24. september, 29. oktober, 26. november.

Stine Munch, præst ved Vor Frue Kirke, København, skriver om Lectio divina: ”Det betyder guddommelig læsning eller åndelig læsning. Det er en måde at beskæftige sig med Bibelen på, hvor du lytter efter Guds personlige ord til dig. Traditionen stammer tilbage fra det gamle Israel, fra jødernes meditation. De læste teksten højt, gentagende, så de fik Guds ord ind i både krop og forstand. De lyttede ikke blot med de ydre ører, men også på dybere niveauer.

De kristne videreførte denne tradition, og i klostervæsenet kaldes den altså lectio divina. Lectio divina er funderet i den faste tro på, at når vi åbner Bibelen, møder vi den levende Gud. Det er en metode til at søge efter Bibelens ord som en vej til at åbne os selv for Gud og høre hans levende ord til os.”

Meditationerne ledes på skift af udvalgets deltagere:
Karen Hedemann Andresen, LisEmma Søvik og Helle Skaarup.

Aftenens forløb

En Bibeltekst læses fem gange, hver gang med en ny ”indfaldsvinkel”. Efter hver læsning er der nogle minutters stilhed, hvorefter deltagerne kan, hvis de ønsker det, dele med hinanden, hvad teksten har sagt dem. Man diskuterer ikke og kommenterer ikke de andres udsagn. Alle taler fra hjertet og lytter med åbent sind.

Forvent ikke voldsomme åbenbaringer. Hvil i Guds nærvær ved at være stille undervejs og lad tankerne komme og gå. Når aften er omme, så vær med det der er, og undlad kritisk at analysere, om du fik noget ud af det.

1.

Bibelteksten læses højt langsomt to gange. Deltagerne kan følge med i teksten i salmebogen. Første indfaldsvinkel er at mærke teksten. Se den situation for dig, som teksten beskriver: Hvordan ser der ud? Hvordan lugter der? Temperatur? Menneskers følelser og reaktioner? Hvad bliver der egentlig sagt og gjort?

Hvad fanger særligt din opmærksomhed? Vi sidder i stilhed i 5 minutter.

2.

Teksten læses langsomt højt igen. Indfaldsvinklen er nu, hvilken sted i teksten kalder på din opmærksomhed. Måske en sætning. ”Tyg drøv” på sætningen: Smag på ordene, vend og drej dem, mærk dem, tag imod dem med hjertet. Vi sidder i stilhed i 5 minutter.

3.

Teksten læses langsomt højt igen. Spørg dig selv om det udvalgte sted i teksten: Hvad siger det sted mig i forhold til min dagligdag, mine længsler eller mit liv lige nu?

Fordyb dig i det. Stil gerne spørgsmål til Gud, og sid derefter i stilhed, i uanstrengt
væren i 5 minutter.

4.

Til sidst læses teksten højt igen og vi slutter af med takkebøn og Fadervor.

Løgumkloster set gennem linsen - Fortalt i ord, billeder og musik

Dormitoriet var torsdag den 1. november fyldt til bristepunktet, da ”Løgumkloster set gennem linsen - Fortalt i ord, billeder og musik” blev præsenteret.
Med økonomisk støtte fra Tønderhus Fonden, Lions Club Løgumkloster, Handels & Håndværkerforeningen Løgumkloster og Løgumkloster Refugium har udstillingsudvalget under menighedsrådet arrangeret denne særlige udstilling i Dormitoriet.
Hans Jacob Jacobsen, lokal fotograf, stod for fotografering af by/natur/kirke. Christoffer Møller og Mette Outzen havde i samarbejde sat ord og musik til billederne.
Denne november-aften blev for de fremmødte en rigtig dejlig oplevelse.
Billederne kan købes ved henvendelse til Povl Søndergaard tlf.: 22176240 eller via mail locusdei@gmail.com.

Et par billeder fra aftenen her!

Mette Outzens anekdoter!  og digte!

Prisliste 

Plant Håb i Reformationsåret

I dag var der "Plant et håb i reformationsåret" ved Løgumkloster Kirke. Et arrangement som over 150 børn og voksne deltog i.
Sognepræst Sten Haarløv fortalte i prædiken bl.a. , at en historie fortæller, at Luther engang blev spurgt, hvad han ville gøre, hvis verden gik under i morgen. Han skal have svaret ”Så vil jeg plante et æbletræ i dag”.

Her i Løgumkloster plantede vi et dansk egetræ! Samme sort som kirkens inventar. Alle kan nu følge træet og være med til at passe på det.

Kirkens kor sang smukt i kirken og var efterfølgende med til underholdning i slotshaven.

Tak til alle, der deltog og ikke mindst til de Grønne og Blå spejdere for deres arbejdsindsats!

Et par billeder her!

Genåbning af Løgumkloster Kirke

Over 650 gæstede Løgumkloster Kirke i.f.m. Festgudstjenesten og genåbningen. Biskop Elof Westergaard prædikede. Det blev en meget vellykket og begivenhedsrig dag.
Efter gudstjenesten var der kransekage m.m. i Glasgangen og Dormitoriet til alle.
Efterfølgende takkede menighedsrådet og arkitekt Jørgen Overby alle håndværkerne for deres store indsats ved en reception i Refugiets havesal.
Dagen sluttede med koncert  - Johan Sebastian Bach, Johannespassion.
Klik på læs mere, og se billeder fra dagen i Løgumkloster Kirke.

                                     Billeder:   Program fra dagen:

TV Syd + Naboer

Naboer: Kirken i Løgumkloster

Se udgave fra Løgumkloster her!

Europæiske cistercienserklostre

Løgumkloster Kirke er medlem af ”The European Charter of the Cistercian Abbeys and Sites” (”Det Europæiske Forbund af Cisterciensiske Klostre og Klostersteder”).
Forbundet er repræsenteret  i 11 europæiske lande. Det udgør et netværk mellem ca. 180 offentligt tilgængelige lokaliteter med bygninger eller bygningsrester fra fortidens cistercienserklostre.
Følg linket!