Menighedsplejen

Menighedsplejen er en selvstændig foreningen med det formål at udøve diakoni i Løgumkloster Sogn. Diakoni er kirkens arbejde for mennesker i nød – f.eks. i form af ensomhed.

I Løgumkloster Sogn driver menighedsplejen bl.a. en besøgstjeneste, en sorggruppe samt en vågetjeneste for de, der ligger for døden.

Menighedsplejen er en selvstændig forening, og er altså ikke en del af menighedsrådet.

Du kan blive frivillig i menighedsplejen eller række hånden ud og få del i hjælpen.

Værd at vide

Ønsker du at blive frivillig, få en besøgsven eller komme i kontakt med vågetjenesten, kan du ringe til én af vores kontaktpersoner:

Jytte Termannsen
Aabenraavej 27
61717489
email

Kirsten Louise Christensen
Munkeparken 98
22 34 44 78
email

Du kan også kontakte sognepræsten på 7474 4747.

Strikkeklub

Besøgsven

Mange kan let komme til at føle sig ensomme, og det kan være svært at skabe kontakt til andre. Det vil vi gerne hjælpe med.

Besøgsvennen er klar til hyggesnak, en gåtur eller til at følges ad til kirkelige arrangementer.

I kan også læse avisen sammen eller f.eks. synge.

Du kan regne med besøg ca. hver 14. dag i en times tid.

Se mere i vores folder >> klik her.

Strikkeklub

Sorggruppe

En sorggruppe er et gratis tilbud til mennesker, der har misteten nærtstående.

I sorggruppen kan man møde andre i samme situation og f.eks. dele de oplevelser, der kan være svære at dele med ens nærmeste.

Kirkens sorggrupper giver den efterladte mulighed for at tale med andre om sin sorg og finde støtte og livsmod til at tackle hverdagen efter tabet.

Se mere i vores folder >> klik her.

Strikkeklub

Vågetjeneste

Vågetjenestens formål er at være hos og yde støtte og hjælp til døende i de sidste dage.

Det kan være i form af højtlæsning, sang, samtale, holden i hånd eller blot ved at være der i stilhed.

Vågekonerne tilbyder deres hjælp i dag-, aften- og nattetimer. Som oftest kan hver frivillig være der 4 timer ad gangen.

De frivillige i vågetjenesten kan ikke deltage i selve plejen.

Religiøse emner bliver kun berørt, såfremt den døende selv giver udtryk for ønske om det.

Vi har fuld tavshedspligt, og vores tilstedeværelse skal være et ønske fra den døende og evt. familie.

Se mere i vores folder >> klik her.

Fødsel
Konfirmation

Slotsgade 11, DK-6240 Løgumkloster
Telefon 7474 5240
Mail: locusdei@locusdei.dk
CVR.: 56316418

privatlivspolitik m.v.