Menighedsrådets medlemmer

Elsemarie Dam-Jensen
formand
telefon: 5121 3968
mail
sikker mail til menighedsrådet

 

Lis Emma Søvik (orlov)

telefon: 4024 5802
mail

 

Jennifer Hoogland Bosman

 

Dorthe Lindholm Olesen
Næstformand / sekretær
telefon: 4253 7180
mail

 

Ida Marie Krogh Skau
sekretærassistent / kontaktpersonsassistent
telefon: 2570 3606
mail

 

Svend Egelund Rasmussen
kirkeværge
telefon: 2032 4739
mail

 

Helle Skaarup
kasserer og kontaktperson
telefon: 2628 3290
mail

 

Carsten Tygesen
Indtrådt istedet for LisEmma Søvik

 

Heine Holmgaard
sognepræst
telefon: 2177 4493
mail
sikker mail (f.eks. cpr-nummer)

 

Dennis Christoffer Bang Fick
medarbejderrepræsentant
telefon: 2343 3172
mail

 

Dagsorden og referater

Alle nedenstående dage kl. 19.00 i konfirmandstuen, Storegade 7 – med mindre andet er nævnt

NB intet møde i juli

 

 

DATO   REFERAT
12. oktober    Referat 12.oktober 2022
17. november   Referat 17. november 2022
7. december   Referat 7. december 2022
11. januar   Referat  11. januar 2023
21. februar   Referat 21.januar 2023
15. marts    
12. april    
10. maj    
9. juni – kl 16.00: budgetmøde på refugiet    
16. august    

Udvalg og funktioner

UDVALG MEDLEMMER
valgudvalg Svend Egelund Rasmussen (formand), Ida Marie Krogh Skau, Carsten Tygesen
stående udvalg Svend Egelund Rasmussen (formand), Helle Skaarup, Elsemarie Dam-Jensen, Carsten Tygesen
   
Medarbejderudvalg Helle Skaarup, Elsemarie Dam-Jensen, Ida Marie Krogh Skau, Dennis Christoffer Bang Fick, medarb rep.
børne- og ungeudvalg – ansvarsperson for muleposer/børnehjørne Ida Marie Krogh Skau, Dorthe Olesen, Lise-Lotte Kristensen, Dennis Christoffer Bang Fick
klosteraftenudvalg organist, Elsemarie Dam-Jensen,
diakoniudvalg Helle Skaarup, Svend Rasmussen, Elsemarie Dam-Jensen, Ida Marie Krogh Skau
koncert- & musikudvalg Elsemarie Dam-Jensen, Lise-Lotte Kristensen, Dennis Christoffer Bang Fick, Ida Marie Krogh Skau
kommunikationsudvalg Svend E. Rasmussen, Dorthe Olesen, Helle Skaarup, Majken Hytting, Dennis Christoffer Bang Fick
udstillingsudvalg Kirsten Bjerrum Petersen, Majken Hytting, Marie Karkov, Kirsten Moesgaard, Elsemarie Dam-Jensen, Anja Kjølby
   

 

 

Bygningssagkyndig
Jørgen Overby

Repræsentant i Museet Holmens bestyrelse
Elsemarie Dam-Jensen

 

Webmaster
Dennis Christoffer Bang Fick

Fødsel
Konfirmation

Slotsgade 11, DK-6240 Løgumkloster
Telefon 7474 5240
Mail: locusdei@locusdei.dk
CVR.: 56316418

privatlivspolitik m.v.