Menighedsrådets medlemmer

Elsemarie Dam-Jensen
formand
telefon: 5121 3968
mail (privat)
mail (menighedsrådets sognepostkasse)
sikker mail til menighedsrådet

 

Jennifer Hoogland Bosman

mail

 

Dorthe Lindholm Olesen
Næstformand / sekretær
telefon: 4253 7180
mail

 

Ida Marie Krogh Skau
Kontaktperson
telefon: 2570 3606
mail

 

Svend Egelund Rasmussen
kirkeværge
telefon: 2032 4739
mail

 

Carsten Tygesen
Kasserer

mail

Heine Holmgaard
sognepræst
se under “kontakt” for yderligere oplysninger

 

Sognepræst
Simon Jylov
se under “kontakt” for yderligere oplysninger

Karin Nevermann
medarbejderrepræsentant
Se under “kontakt” for yderligere oplysninger

 

Dagsorden og referater

Alle nedenstående dage kl. 19.00 i konfirmandstuen, Storegade 7 – med mindre andet er nævnt

NB intet møde i juli

 

 

DATO   REFERAT
12. oktober    Referat 12.oktober 2022
17. november   Referat 17. november 2022
7. december   Referat 7. december 2022
11. januar   Referat  11. januar 2023
21. februar   Referat 21.januar 2023
15. marts   Referat 15.marts 2023
12. april   Referat 12. april 2023
10. maj   Referat 10.maj 2023
6. juni – kl 16.00: budgetmøde på refugiet   Referat 6. juni 2023
16. august   Referat 16.august 2023
13. september   Referat 13.september 2023
11. oktober   Referat 11.oktober 2023
15.november   Referat 15. november 2023
6.december   Referat 6.december 2023
     
2024    
24.januar   Referat 24.januar 2024
27.februar   Referat 27.februar 2024
13.marts   Referat 13.marts 2024
10.april   Referat 10.april 2024
     

Udvalg og funktioner

UDVALG MEDLEMMER
valgudvalg Svend Egelund Rasmussen (formand), Ida Marie Krogh Skau, Carsten Tygesen
stående udvalg Svend Egelund Rasmussen (formand), Elsemarie Dam-Jensen, Carsten Tygesen
Medarbejderudvalg Elsemarie Dam-Jensen, Ida Marie Krogh Skau, medarb rep.
børne- og ungeudvalg – ansvarsperson for muleposer/børnehjørne Ida Marie Krogh Skau, Dorthe Olesen, Lise-Lotte Kristensen (organist), Majken Hytting (kirketjener)
klosteraftenudvalg Lise-Lotte Kristensen (organist), Elsemarie Dam-Jensen, Simon Jylov, (præst), Refugierep, FUVrep, Højskolerep, Bibliotekrep.
diakoniudvalg Svend Rasmussen, Elsemarie Dam-Jensen, Ida Marie Krogh Skau, Jennifer Hoogland Bosmann
koncert- & musikudvalg Elsemarie Dam-Jensen, Lise-Lotte Kristensen (organist), Dennis Christoffer Bang Fick (organist), Ida Marie Krogh Skau, Refugierepræsentant, Simon Jylov (præst)
kommunikationsudvalg Svend E. Rasmussen, Dorthe Olesen, Majken Hytting (kirketjener), Simon Jylov (præst)
udstillingsudvalg Kirsten Bjerrum Petersen, Majken Hytting,(kirketjener) Marie Karkov, Elsemarie Dam-Jensen, Anja Kjølby
gudstjenesteudvalg Elsemarie Dam-Jensen, Ida Marie Krogh Skau, Simon Jylov, Lise-Lotte Kristensen, Dennis Christoffer Bang Fick (organister), Majken Hytting, Karin Nevermann (kirketjenere)

Bygningssagkyndig
Tegnestuen…

Repræsentant i Museet Holmens bestyrelse
Elsemarie Dam-Jensen

 

Webmaster
Dennis Christoffer Bang Fick

Fødsel
Konfirmation

Slotsgade 11, DK-6240 Løgumkloster
Telefon præst: 74744747

Telefon kontor: 7474 5240
Mail vedrørende kirkelige spørgsmål: loegumkloster.sogn@km.dk

Mail øvrige: locusdei@locusdei.dk
CVR.: 56316418

privatlivspolitik m.v.